Personvernerklæring


Denne personvernerklæring gjelder for Christina Jessica ENK for nettsiden www.christinajessica.no og omhandler hvilke personopplysning som behandles og hvilke rettigheter du har.


Behandlingsansvarlig
Hovedansvarlig for behandling av personopplysningene er: Christina Jessica ENK med organisasjonsnummer 925411892. Ansvarlig person er Christina Jessica Wilsbeck som kan kontaktes på [email protected]  

 

Vårt formål og behandlingsgrunnlag 
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Du kan til enhver tid be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg og be om at denne slettes. Vi etterstreber å til enhver tid følge gjeldende regelverk, i tillegg til å behandle all informasjon med forsiktighet og respekt.

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

Hva behandles og hvordan henter vi inn personopplysninger
Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noe personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, i form at påmelding på kurs, bestilling av veiledningstimer eller nedlastning av gratis guider. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Informasjon vi samler inn kan være:

Navn

Adresse

E-postadresse

Telefonnummer

Betalingshistorikk og kortinformasjon

Historikk om besøk på våre nettsider

Andre opplysninger fylt ut på skjemaer

Tekniske opplysninger: IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.


Deler vi personopplysninger med andre?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

www.christinajessica.no er hostet av Kajabi LLC. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til 
Stripe Payments – alle betalinger går direkte gjennom Stripe
Zoom – benyttes til webinarer og møter

Calendly – benyttes til booking av veiledning

sikring av personopplysninger
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare, hvor vi i god tro stoler på at disse følger GDPR lovgivningen.

 

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Christina Jessica Wilsbeck, Solliveien 10, 3150 Tolvsrød. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Christina Jessica ENK lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-knappen som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected]

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Christina Jessica ENK benytter følgende informasjonskapsler:

Facebook Pixel

Google Analytics

Du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger
Dersom du mener at dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, ber vi om det gis beskjed om det snarest.  Da kan vi undersøke saken og rette opp i feilen. Du kan også sende en klage til Datatilsynet. 

 

 

Om GDPR Personvernloven

Du kan lese mer om GDPR – gjeldende personvern lovverk som gjelder i EU/EØ her: https://www.eugdpr.org/

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern, og om du har spørsmål vedrørende personvern, send gjerne en mail til [email protected]

 

Sist endret: 18.01.2022